Bijzondere Bijzaak 1: Scania bussen in Nederland in de jaren vijftig en zestig
Bijzondere Bijzaak 8: Olieslaan in windmolens

Bijzondere Bijzaak 13: Route Impériale No 2


Olieslaan in windmolens

Tot in de jaren dertig van de vorige eeuw werd er in verschillende windmolens olie geslagen. De finesses van het olieslaan met deze molens zijn echter nooit vastgelegd en nagenoeg verloren gegaan.
In de Passiebloem te Zwolle probeert Mark den Boer door onderzoek en experimenteren er achter te komen hoe vroeger olie werd geslagen uit zaad. De kennis die hij heeft opgebouwd wil hij graag vastleggen zodat het nu voor eens en altijd bewaard blijft voor het nageslacht.
Bijzondere Bijzaken werkt aan een boek over olieslaan in windmolens.
Over de inhoud
In dit boek wordt uitgebreid en tot in detail beschreven op welke wijze het proces van olieslaan in de loop der eeuwen is geoptimaliseerd. Aan de hand van cijfers van voormalige industriële molens over opbrengsten en rendement wordt onderzocht óf en hoe dit proces vroeger werkte.
Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de nu nog in bedrijf zijnde oliemolens in Nederland, hun onderlinge verschillen, geografische ligging en de verbanden daartussen.
Al deze informatie wordt verluchtigd met interviews met (reeds overleden) olieslagers, tabellen, grafieken, kaarten, tekeningen en natuurlijk veel foto's zodat op beeldende wijze een goede indruk wordt gegeven van deze tak van industrie.
Centraal hierin staat oliemolen De Passiebloem en de ervaringen van olieslager Mark den Boer en molenaar Theun Vellinga.