Bijzondere Bijzaak 1: Scania bussen in Nederland in de jaren vijftig en zestig
Bijzondere Bijzaak 8: Olieslaan in windmolens

Bijzondere Bijzaak 13: Route Impériale No 2


Route Impériale No 2

In 1811 legde Napoleon de grondslag voor een modern Europees wegennet. Het hart van dit netwerk werd gevormd door een web van veertien verharde hoofdwegen: de Routes Impériales 1e Classe. Deze straat- of steenwegen verbonden Parijs met alle delen van het keizerrijk. Een van die wegen, de Route Impériale no. 2, was de weg Parijs-Amsterdam.

Primair diende de weg een militair-strategisch doel, met name de snelle verplaatsing van legeronderdelen. De weg werd zo recht mogelijk aangelegd, had een vastgesteld profiel - twee wagens moesten elkaar ongehinderd kunnen passeren - en werd omzoomd met bomen om de marcherende troepen van schaduw te voorzien. Ondanks de omvang van het project, was de nieuwe weg in 1813 voor een groot deel gerealiseerd.
Over het plan
In het jaar 2011 is het precies 200 jaar geleden dat Napoleon zijn plan voor de Routes Imperiales bij keizerlijk decreet lanceerde.
Ter gelegenheid van het 200-jarige bestaan van de weg Parijs-Amsterdam wil Bijzondere Bijzaken een aantrekkelijke publicatie over deze verbinding verzorgen. De inhoud zal zich concentreren op de ontwikkeling van de straatweg Parijs-Amsterdam, op wat nog rest van deze oude route, en op het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorische waarden van dit belangrijke ‘Napoleontische erfgoed’. De publicatie zal rijkelijk worden voorzien van kaart- en illustratiemateriaal, zodat de klassieke route bij een verkenning op de fiets of met de auto goed te volgen is.
Het streven is om de publicatie ook in België en Frankrijk uit te brengen.